Body & Soul Centra | Eva Eriksson

Energi healing Service inkluderar fysisk & mental hälsa och välmående.

När det vänder åt fel håll i kärleken...

Identifiera blockeringar!

När du sitter fast och inget fungerar i ditt liv längre, och detta har hållt på under en längre tid.

Kontakter tappas och chanser försvann lika fort som de dök upp, på ett nästan märkligt sätt och när allt fastnar och vänder i motsatt riktning för dig. Då kan det vara dags för en rensning av dålig stillastående energi. Utförs på distans under 3 dagar.

Människor som varit med om mycket händelser och upplevt både trauman och svåra, bistra tider, kan ha bidragit till att energin fastnat och blivit stillastående.ör dig. Då kan det vara dags för en rensning av dålig stillastående energi. Utförs på distans under 3 dagar.

Utforska hur du kan förändra dina utmaningar i livet, till möjligheter till framgång

När du fått in en destruktiv energi i ditt liv, är det väldigt svårt till omöjligt att få slut på den själv, utan professionell hjälp. 

Vanligtvis kan du möta ett problem som kanske drar in ytterligare ett i ditt liv, men med denna energi, drar du in katastrofalt mycket nya problem Situationen blir fort sämre och sämre. Saker händer som man kan vara ovetande till eller ens förstå, men ändå dock är dom i din verklighet och påverkar även andra människor i ditt liv. Plötsligt kan din älskade lämna dig och skälet kan vara mycket konstigt, eller vänner överger dig för gott.

De mest konstiga händelser kommer ske runt dig och det kommer aldrig avta, utan fortsätter kontinuerligt. Din ekonomi kommer försämras drastiskt och karriär / arbete kommer ge dig negativa upplevelser. Möjligheter som kanske en befodran kommer försvinna inom ett par dagar, lika fort som chanser dyker upp, kommer de försvinna. Du kommer aldrig ha en chans att ta tag i dom inom dom upplöses mitt framför dig. Det är en underlig känsla...eller när du pratar med vänner som du känner bra och plötsligt an du inte prata med dom, du kommer inte förstå vad dom menar och din upplevelse är, att dom pratar ologiskt men du når dom inte mer.
Denna energi kan jämföras med att ha fått en förbannelse lagd på sig. Avsikten är densamma, att förgöra och förstöra.
Denna energi har sitt ursprung i olika trauman i ditt liv. Om du varit utsatt för svåra händelser och haft det jobbigt och kämpigt. Kan du ha fått in denna energi som satt sig hos dig. Den kommer eller skapas alltid från något större som påverkat dig, kanske under längre tid.
 

Denna energi kommer förstöra ditt liv, om du inte kan få bort den. Och det är livsfarligt att be någon som inte kan energi arbete att utföra det. Precis som du vänder dig medicinskt vill du ha rätt medicin för dig. Samma sak gäller här. Du vill eliminera energin totalt och inte röra runt i den så den får en gnista att öka sig.

kramiz Eva

11 okt 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)